Deptford says no to Tidemill becoming an academy

academies.sayingno.org

Albanian

» by

They say, we say

Akademia Konsultimi Document, disa fakte të rëndësishme.

Financave:

Ata Thuaj: Akademia do të përmirësojë shërbimet që ajo ofron me blerjen e tyre të drejtpërdrejtë.

Ne Thuaj: Ata do të blejnë nga ekuivalente e dyqanit qoshe. Autoriteti Lokal blen nga ekuivalente e me shumicë, ku çmimet janë shumë më të lirë si ajo mund të blejnë mallra dhe shërbime në një shkallë shumë më të madhe.

Nevojave Arsimore Speciale (SEN)

Ata Thuaj: Akademia do të vazhdojnë të marrin të njëjtën grant për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore dhe ende do të monitorohet nga LEA.

Ne Thuaj: Autoriteti Lokal do të ketë kompetenca të zbatimit me një Akademisë. Ajo do të ruajnë të drejtën për të monitoruar SEN dispozitë, por do të jetë ligjërisht në gjendje për të ndërhyrë në rast të një mosmarrëveshje apo problem. Prindërit nuk do të jetë në gjendje të konsultohet me LEA duhet diçka të shkojnë keq, ata do të duhet të kontaktoni Qeverisë.

Regjistrimet dhe Term Datat:

Ata Thuaj: Akademia do të jetë ende në rrugë të drejtë LEA në pranimet dhe do të jetë në gjendje të caktojë datat e tyre është e gjatë.

Ne Thuaj: Akademia (në një ndërtesë të madhe, krejt të re) pothuajse me siguri do të jetë oversubscribed në të cilën pikë ajo bëhet të drejtë ligjore për ndryshimin e procedurës është e pranimeve dhe të fillojnë të përzgjedhjes. Fëmijëve konsiderohet si “të vështirë” mund të refuzohet pranimi. datat e ndryshme afat për familjet me fëmijë në më shumë se një shkollë do të jetë kaotik.

Qeverisja:

Ata Thuaj: Akademia do të jetë përgjegjës për emërimin e guvernatorëve atë të vetë.

Ne Thuaj: qeveritarët Akademia nuk janë përgjegjës për prindërit, autoritetet lokale, apo publik. sponsorët e mëdha të Akademisë, të cilat mund të jenë bizneset private, janë dhënë automatikisht kontroll shumicën e trupit qeverisës.

Ndërtesat :

Ata Thuaj: Akademia do të ketë më shumë kontroll mbi ndërtesat atë zë dhe do të jetë e lirë për të menaxhuar dhe të paguajnë për mirëmbajtje.

Ne Thuaj: Akademia do të marrë pronësinë e një aktivi paguar me paratë e taksapaguesve. Shkolla e re është pjesë e një zhvillimi të madh të paguara nga publiku, duke transferuar pronësinë e një pjesë të faqes do të rezultojë në vështirësi të mëdha ligjore, financiare dhe praktike.

PROPOZIM Akademia ka asnjë PËRPARËSITË edukative për fëmijë. SHKOLLAT E janë më të fuqishme së bashku në një familje LOKALE E SHKOLLAVE SE stand alone OUT SHKOLLA PËR fitim & KONKURRENCËN.

You must be logged in to post a comment.